Title Image

missionärer Tag

Missionärsminnen i Burundi

Jag har varit på väg till Burundi sedan 1994. På den tiden låg ambassaden i en vacker byggnad på Skeppsbron