Title Image

Cape Town Tag

Från arkivet: Kapstaden, 2017

"Likheterna är större än olikheterna" Våren 2017 lanserade Ikea sitt unika samarbete med konstnärer och formgivare från den afrikanska kontinenten. Artikeln

A Journey Through African Art

Anyone with the slightest interest in art, must head to Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz-Mocca) in Cape Town.