Title Image

Södra halvklotet har aldrig gått bättre

Södra halvklotet har aldrig gått bättre

Veckans Human Development Report 2013 från UNDP förtjänar lite uppmärksamhet och anledningen till det summeras av rapportens titel: ”The Rise of the South”. Det är helt enkelt så att södra halvklotet är på stark frammarsch. Inte bara så där i allmänhet, utan faktiskt på ett sätt som, för att citera rapporten, ”saknar motstycke” i historien – åtminstone den del av historien som det finns siffror på.

Ekonomiskt går utvecklingen rasande fort på många håll, och medan stora delar av norra halvklotet brottas med svåra ekonomiska problem, så har det för de flesta länderna på södra halvklotet aldrig någonsin gått så bra ekonomiskt. En av flera orsaker till att finanskrisen inte slagit så hårt i syd är ett begränsat affärsutbyte med nord. Industriländernas blygsamma investeringar i många utvecklingsländer har alltså paradoxalt nog bidragit till att dessa nu står förhållandevis starka när ”den gamla världens” ekonomier svajar.

Men det fina med Human Development Report är att den inte bara tar hänsyn till ekonomiska faktorer, utan att den också väger in humanitära aspekter, såsom hälsa och utbildning. Det visar sig då exempelvis att samtliga länder i Afrika, med undantag för Zimbabwe och Lesotho, har klättrat jämfört med tidigare mätningar. Några länder, däribland älsklingsexemplet Ghana, lyfts fram extra mycket för sin positiva utveckling.

Vi pratar alltså inte längre om en vision om att syd ska börja närma sig nord på allvar. Det är i högsta grad en realitet. Fantastiske professor Hans Rosling har försökt förklara detta för oss under många år. Och vi som reser mycket i Afrika har haft en stark känsla av att det är så här, utan att nödvändigtvis kunna bevisa det med siffror. Nu har UNDP hjälpt oss med det. Tack så mycket.

Andreas Karlsson

Journalist, author, photographer and safari guide. Read more about Andreas here.