Så drabbas demokratin i Afrika av corona

Inför 2020 planerade 22 afrikanska länder för nationella val. I takt med att covid-19 spridits över världen har samtliga ställts inför två alternativ: skjuta valet på framtiden eller genomföra det trots de restriktioner som pandemin tvingat fram. För demokratin är det ett val mellan två dåliga alternativ.

Coronapandemin har inneburit inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter i hela världen och det är lätt att se hur de restriktioner som införs i folkhälsans namn passar auktoritära ledare som hand i handske. I Afrika, där många länder gjort demokratiska framsteg de senaste åren men där den auktoritära samhällsstrukturen dröjer sig kvar, växer därför farhågorna att pandemin ska leda till allvarliga bakslag.

I en artikel i Utrikesmagasinet analyserar jag läget och reflekterar över konsekvenserna av att planerade val antingen ställs in eller genomförs under kraftiga restriktioner. Hur påverkar det den bräckliga demokratiutvecklingen? Och vad händer när auktoritära makthavare makthavare utnyttjar situationen för egen vinning. för att stärka sin makt.

(Bilden ovan är från när vi bevakade valet i Kenya 2013. Den är tagen vid ett valmöte i Kisumu.)

Andreas Karlsson

Journalist, author, photographer and safari guide. Read more about Andreas here.