Title Image

Ny bok av Andreas Karlsson

Varifrån kommer egentligen vattnet? Varför är det så viktigt för oss? Hur mycket finns det, hur mycket behöver vi och hur tillgodoser vi världens behov?

Boken Vatten – en historia om människor och civilisationer beskriver människans komplicerade förhållande till den transparenta, smaklösa vätska som i miljoner år har dikterat villkoren för allt liv. Hela vår civilisations existens och utveckling har handlat om att kontrollera vatten, och för att klara det har människan varit tvungen att förstå vattnet. Historiens alla civilisationer har blomstrat eller gått under beroende på hur väl de har lyckats. Vår egen är inget undantag.

I Vatten berättar Andreas Karlsson den fascinerande historien om relationen mellan människa och vatten. Om den fina balansen mellan att vara beroende av vatten för vår överlevnad och utveckling och samtidigt ständigt behöva frukta dess oerhörda kraft.

Vi får följa med på en svindlande resa genom mänsklighetens historia, med början då vi första gången lyckades kontrollera vatten och gå från ett kringflackande liv som jägare och samlare till att bli bofasta bönder. Det lade grunden för all framtida samhällsutveckling. Sedan den dagen har vattnets möjligheter och begränsningar satt ramarna för allt vi människor företagit oss. Varje civilisation sedan de första flodkulturerna har varit tvungen att förhålla sig till vatten. Det har varit en möjliggörare och en gigantisk utmaning, och skillnaden mellan framgång och undergång.

“Under mina resor, i Afrika och på andra håll, har jag insett att samtal om vatten är ett av de bästa verktygen för att förstå människor, samband och ske­enden. Vattnet flyter rakt genom vår gemensamma historia, överbryggar geografiska och kulturella klyftor och binder ihop dåtid, nutid och framtid på ett sätt som ingen annan företeelse förmår.”

– Andreas Karlsson

Vatten var en förutsättning när globaliseringen tog fart under upptäcktsresornas tid, när den industriella revolutionen lade grunden för teknisk utveckling och när sanitära framsteg ledde till bättre livsvillkor i stora delar av världen. I Vatten får vi på ett underhållande och pedagogiskt sätt följa hur vattnet rinner rakt genom mänsklighetens hela existens. Hur det inte bara påverkar samhällsbyggen och teknisk utveckling utan allt från religion, konst och kultur till människors och hela nationers relationer. Är det till exempel sant att vatten är nästa stora orsak till krig och konflikter, eller är det möjligen lite mer komplicerat än så?

Efter en 12 000 år lång resa genom historien infinner sig så frågan: vad har vi lärt oss? Tekniskt står vi på högre höjder än någonsin men i grund och botten har vi samma problem som vi alltid haft: vi behöver tillräckligt mycket vatten för att överleva men inte så mycket att våra städer och jordbruk översvämmas. Torka och översvämningar har ofta drabbat människor genom historien och de spås fortsätta att göra det, med större kraft än tidigare. Hur ska det gå när allt fler ska dela på allt mindre vatten? Och hur ska vi skydda oss mot vattnets omutbara kraft?

Andreas har länge följt och rapporterat om utvecklingen i vattenknappa regioner i världen och tar här hjälp av historien och sina egna erfarenheter för att sakligt och utan pekpinnar fundera över vattnets och mänsklighetens gemensamma framtid. Det är en underhållande, pedagogisk och faktaspäckad bok om människans relation till vatten.

Boken är indelad i tre delar. Den första tacklar de mest fundamentala frågorna om vatten, vad det egentligen är och varför det är så viktigt. Den andra och mest omfångsrika är berättelsen om människan och vatten. Den tredje är en blick in i framtiden, med hjälp av vad vi lärt oss längs vägen.