Title Image

Den viktiga skolmaten

Den viktiga skolmaten

Jag lägger just sista handen vid en artikel om skolmatens betydelse för Afrikas utveckling. Janerose Alvers från Turkana-provinsen i nordvästra Kenya berättar om hur hon redan vid fem års ålder fick möjlighet att börja i skolan. Den pådrivande kraften var hennes mamma, som själv var lärare och förstod att sätta värde på att barnen fick gå i skolan. Samtidigt konstaterar Janerose att om det inte funnits mat i skolan så hade hon aldrig fått börja överhuvudtaget.

– Från nomadfamiljer som den jag kommer från, spelar maten en oerhört central roll och man är alltid mån om att dela det lilla man har så att alla får äta. Föräldrar har egentligen ingenting emot att sätta sina barn i skolan, snarare tvärtom, men om de misstänker att barnen inte kommer att få mat där, så kommer de aldrig någonsin att släppa barnen ifrån sig. Istället kommer barnen att få delta i det kringflackande nomadlivet så att föräldrarna kan försäkra sig om att de åtminstone får någonting att äta.

FN-organet World Food Program (WFP) driver sedan många år ett världsomspännande skolmatsprogram. Det omfattar drygt 60 länder och når över 25 miljoner barn – de allra flesta i Afrika. Och det ger resultat. De samlade ansträngningarna för att öka skolgången i världen har de senaste tio åren inneburit att andelen barn i Afrika söder om Sahara som börjar skolan, har ökat från 54 till 76 procent. Samtidigt är det fortfarande så att hälften av de omkring 70 miljoner barn i världen som saknar möjlighet till skolgång bor i just Afrika. Som vanligt går det med andra ord att vända och vrida på statistiken lite som man vill. Det är visserligen sant att säga att Afrika är den kontinent i världen där en positiva utvecklingen när det gäller skolgång går som allra snabbat. Med förkrossande mariginal dessutom. Men i praktiken beror det förstås på att utgångsläget är så dåligt och att förbättringspotentialen därför är som störst här.

Att alla barn ska få gå i skolan är ett av de åtta millenniemålen. Det är också ett av de mål som i sin tur skyndar på uppfyllandet av andra mål, inte minst de som har med fattigdomsreducering och hälsa att göra. Och tre år före milleniemålens deadline visar glädjande nog den senaste rapporten att hela eller delar av flera mål redan är uppfyllda. Utvecklingen på de flesta punkter går framåt, om än långsammast i Afrika. Dessvärre känns det fortfarande oändligt långt kvar på flera områden, och det är gissningsvis ett ämne som kommer att återkomma här framöver.

Läs hela artikeln om skolmat i ett kommande nummer av FN-förbundets tidning Världshorisont.

Andreas Karlsson

Journalist, author, photographer and safari guide. Read more about Andreas here.