Title Image

About languages / om språk


Artiklar på svenska | Texts in English


Vi publicerar artiklar på både svenska och engelska, men alla artiklar finns inte på båda språken. För att filtrera på språk, välj svenska eller engelska ovan, eller i menyn under “Languages”.

We publish texts in Swedish and English, however not all texts are published in both languages. Should you wish to filter on language, use the links above or make your selection under 2Languages” in the top menu.